έχετε κάποιο ερώτημα? info@halkidikiflex.gr
23730 91431

Νέες Παραλαβές

Σε Νύχια και Ακρόνυχα για Χωματουργικά.

Βαλβίδες Αντεπίστροφες και Ταχυσύνδεσμοι.

Λιπαντικά (Υδραυλικά και Μηχανέλαια).

Καλέστε μας για τιμές

Comments are closed.