έχετε κάποιο ερώτημα? info@halkidikiflex.gr
23730 91431

Γενικές Συνελεύσεις

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3

Στο 3,5ο χλμ. Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας, σήμερα 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα
γραφεία της επιχείρησης Halkidiki Flex Κοιν.Σ.Επ.  συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Halkidiki Flex Κοιν.Σ.Επ. , μετά από την 20ης Ιουλίου 2022 πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της επιχείρησης και το νόμο. Θέμα της συνεδρίασης:  Έγκριση του Απολογισμού 2021, Έγκριση του Προγραμματισμού 2022, Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 2021 και Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

Στο 3,5ο χλμ. Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα
γραφεία της επιχείρησης Halkidiki Flex Κοιν.Σ.Επ.  συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Halkidiki Flex Κοιν.Σ.Επ. , μετά από την 17ης Φεβρουαρίου 2021 πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της επιχείρησης και το νόμο. Θέμα της συνεδρίασης:  Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Ανάθεσης Εργασιών

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

Στο 3,5ο χλμ. Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας σήμερα 29 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα
γραφεία της επιχείρησης Halkidiki Flex Κοιν.Σ.Επ. συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Halkidiki Flex Κοιν.Σ.Επ. , μετά από την 29ης Ιανουαρίου 2021 πρόσκληση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της επιχείρησης και το νόμο. Θέμα της συνεδρίασης: Εκλογή 1ης Διοικούσας Επιτροπής